Porady - pytania i odpowiedzi

2012-05-21 23:45 autor: dadam

18 616 odsłon

Co to właściwie jest apostazja i kto jest apostatą?

Jak się dokonuje apostazji? Czy apostatą jest człowiek, który przeszedł do innego kościoła chrześcijańskiego? Czym właściwie jest apostazja, czy ma jakąś definicję? Co musiałby zrobic apostata, żeby wrócić?

[ porady z tej kategorii ]

UDZIELONE ODPOWIEDZI

 • 2012-05-22 04:23 autor odpowiedzi: Arletta Bolesta - adwokat kościelny

  Witam,

  zgodnie z kan. 751 KPK apostazja to całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej; i od razu, w nawiązaniu do innego pyt.: herezja to zaprzeczanie jakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć, bądź powątpiewanie o niej; schizma to odmowa uznania zwierzchnictwa Biskupa Rzymskiego lub utrzymywania wspólnoty z członkami Kościoła, uznającymi to zwierzchnictwo (treść kan. nie przytaczałam literalnie)

  Oczywiście, zawsze można powrócić do jedności z Kościołem.

  dr Arletta Bolesta

  adwokat kościelny

  (specjalista w spr. orzekania nieważności małżeństw kościelnych)

   

  Ocena odpowiedzi 4 10

  skomentuj | odpowiedz

 • 2015-07-15 10:32 autor odpowiedzi: smiling

  Wcześniej apostazją nazywano odstępstwo od wiary chrześcijańskiej z jednoczesnym przejściem na inną religię. Obecnie w myśl prawa kanonicznego apostazja polega na publicznym i całkowitym, jasnym lub wynikającym z postępowania odrzuceniu przez ochrzczonego wiary rzymskokatolickiej i odłączenie się od "wspólnoty kościoła", należy złożyć formalnie pisemne oświadczenie z jednoczesnym wpisem doksięgi chrztu przez stronę kościelną,


  smiling skomentował/a odpowiedź 2015-07-15 10:48

  "i kto jest apostatą?" to samo wynika z odpowiedzi powyżej

  Ocena odpowiedzi 3 4

  skomentuj | odpowiedz

 • 2015-07-15 11:01 autor odpowiedzi: smiling

  Określone oświadczenie woli tylko wtedy może być uznane za akt formalnego wystąpienia z Kościoła, gdy towarzyszy mu wewnętrzna wola katolika składającego oświadczenie, odpowiednio (tzn. w sposób nie budzący wątpliwości) wyrażona na zewnątrz, z zachowaniem wymagań przewidzianych przez prawo.
  Aktu odstępstwa, który wywołuje skutki kanoniczne, może dokonać tylko osoba pełnoletnia (kan. 98 § 1 i 2), zdolna do czynności prawnych, osobiście, w sposób świadomy i wolny (kan. 124-126), w formie pisemnej, w obecności proboszcza swego kanonicznego miejsca zamieszkania (stałego lub tymczasowego) i dwóch pełnoletnich świadków. Zaleca się, by – jeśli to możliwe – przynajmniej jednym ze świadków był ktoś z rodziców lub chrzestnych odstępcy, którzy towarzyszyli mu niegdyś w przyjęciu do Kościoła.
  Aby akt formalnego wystąpienia z Kościoła został uznany za skuteczny kanonicznie, winien być dokonany przez osobiste złożenie własnoręcznie podpisanego pisma, w którym odstępca wyraźnie przedstawia swoją wolę opuszczenia Kościoła. Oświadczenie winno zawierać także dane personalne odstępcy i świadków, motywację oraz dokładne dane dotyczące daty i parafii chrztu (z załączeniem świadectwa chrztu). W piśmie powinna się także znaleźć informacja o tym, iż odstępca dokonuje tego aktu dobrowolnie i ze świadomością konsekwencji, jakie ów akt pociąga za sobą.Pomimo aktu odstępstwa niezniszczalny charakter, jaki wyciska sakrament chrztu św. (kan. 849), pozostaje niezatarty.


  Odstępca, chcący powrócić do wspólnoty Kościoła, zgłasza się do swojego proboszcza. Po odbyciu stosownego przygotowania, może być ponownie przyjęty do pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim. Sprawę należy wówczas przedstawić w kurii diecezjalnej. Jedynie ordynariusz może uwolnić z ciążącej na odstępcy kary ekskomuniki, z zachowaniem przepisu kan. 1357. Po uwolnieniu z kary kościelnej należy dokonać stosownej adnotacji w księgach metrykalnych. Powracający do pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim winien złożyć wyznanie wiary według zatwierdzonego obrzędu („Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych” – dodatek

  Ocena odpowiedzi 3 4

  skomentuj | odpowiedz

Zobacz także

DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

ZOSTAŃ EKSPERTEM

ZOBACZ PODOBNE PYTANIA

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.Na skróty

REKLAMA

Szukaj pytań i odpowiedziZadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii Prawo kanoniczne i wyznaniowe

Eksperci radzą

Ostatnio zadane pytania

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Artykuły

Tematy

Poprzednie pytania