PROFIL ARLETTA BOLESTA - ADWOKAT KOŚCIELNY

Arletta Bolesta - adwokat kościelny

 • Liczba punktów zebranych przez użytkownika 9 050 pkt
 • LICZBA ODSŁON PROFILU 76 988
 • ODSŁONY przez ostatnie 30 dni 4 969
EKSPERT Senior.pl
 • INFORMACJE O EKSPERCIE

 • EKSPERT od 2010-11-17 10:34
 • KATEGORIE EKSPERCKIE Prawo
  › Prawo kanoniczne i wyznaniowe
 • FIRMA Kancelaria Porad Kościelno-Prawnych
 • DANE TELEADRESOWE FIRMY tel.: 693 876 173
  mail: a.bolesta@op.pl

  forum, na którym poruszam kwestie z zakresu kościelnego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa: www.bolestasoft.pun.pl

  Blog, na którym poruszam również to zagadnienie: http://bolesta.blog.onet.pl/
  Z uwagi na zamykanie z końcem stycznia 2018 r. blogów na ONECIE, podaję swój nowy adres, pod którym będę kontynuowała rozważania:

  http://abolesta.blogspot.com

  http://uniewaznieniemalzenstwakoscielnego.blox.pl/html
  http://rozwody-koscielne.eu/
 • O MNIE

  Dane ze strony Internetowej o mnie:

   

   

  Celem kontaktu ze mną proszę używać maila lub nr tel. podane poniżej inf. o mojej osobie - dziękuję!
    Kancelaria Porad Kościelno-Prawnych specjalizuje się pomocą w prowadzeniu kościelnych procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa, bądź jego rozwiązanie małżeństw niedopełnionych, bądź przy zastosowaniu Przywileju wiary, Przywileju Pawłowego.

  Do głównych zadań kancelarii należą:
  - zbadanie sprawy, celem stwierdzenia jej zasadności, poinformowanie o właściwym Oficjalacie, dowodach;
  - napisanie względem pomoc przy pisaniu skarg powodowych jak i skarg wzajemnych;
  - przygotowanie do procesu;
  - udział w publikacji akt, pisanie pism obrończych, odpowiedzi na uwagi Obrońcy węzła małżeńskiego;
  - sporządzanie apelacji, względnie pomoc przy tym;

  Kancelaria zajmuje się nadto: tzw. nowym wniesieniem sprawy, procesami w Najwyższym Trybunale Roty Rzymskiej, w Trybunale III Instancji, sporządzaniem pism do Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, cofnięciem ew. zakazu.

    Podejmujemy się również czynności przypisanych Obrońcy węzła małżeńskiego (czynności contra nieważności zawartego związku).  Kilka słów o mnie:

  od 2007 r. jestem adwokatem kościelnym, zatwierdzona przez właściwą władzę kościelną również za granicą (Ordynariat Rottenburg-Stuttgart; Ordynariat w Mainz; Biskupie Konsystorium w Augsburgu; Arcybiskupie Konsystorium i Metropolitalny Sąd Kościelny w Monachium-Freising; Biskupi Sąd w Eichstaett; Biskupi Sąd w Hildesheim; Arcybiskupi Sąd w Bambergu; Biskupi Ordynariat w Limburgu; Ordynariat w Graz-Seckau; Biskupi Sąd w St. Poelten, Metropolitalny Sąd we Freiburgu), w Diecezjalnym Sądzie (Biskupim Konsystorium) w Regensburgu, stąd prowadzę procesy także poza granicami Polski.
  W Polsce zatwierdzona jestem przy Metropolitalnym Sądzie w Częstochowie (jako Trybunału II Instancji dla Sądu Biskupiego w Sosnowcu), Metropolitalnym Sądzie w Gnieźnie (jako Trybunału I Instancji względem Metropolitalnego Sądu Duchownego w Poznaniu, jako Trybunału II Instancji dla Kościelnego Sądu we Włocławku), Biskupim Sądzie w Rzeszowie (jako Trybunału I Instancji dla Metropolitalnego Sądu w Przemyślu), Diecezjalnym Sądzie w Elblągu, Biskupim Sądzie w Bielsko-Białym, jak również działam jako pełnomocnik Stron przy Metropolitalnym Trybunale w Krakowie (jako Trybunału I Instancji wobec Metropolitalnego Sądu w Katowicach, jako Trybunału II Instancji dla Częstochowy, dla Sądu Biskupiego w Kielcach, w Katowicach, Sąd obejmuje swoją kompetencją diecezję bielsko-żywiecką). Zostałam dopuszczona do występowania w Metropolitalnym Sądzie w Katowicach (II Instancji dla Biskupiego Sądu Duchownego w Gliwicach oraz Opolu, jak i Metropolitalanego Sądu w Krakowie) jako adwokat ad casum.
    Prowadzę sprawy Osób w kraju i za granicą (nie tylko w wyżej wymienionych Sądach Kościelnych)

  W pozostałych Trybunałach Kościelnych jest możliwość występowania przeze mnie jako adwokat ad casum.


  Praktykę sądową odbyłam w Biskupim Sądzie w Rottenburg am Neckar (Niemcy).

  Ukończyłam Papieski Uniwerstet w Krakowie w stopniu doktora.

  Opublikowałam już blisko 400 krótkich artykułów z dziedziny prawa kanonicznego, w tym prawa małżeńskiego, jestem autorką dwóch książek: Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Kompendium dla katolików.

  Podaję linki do nowych moich blogów, na których podejmuję temat kościelnego procesu o nieważność małżeństwa:

  Działam jako ekspert na niektórych portalach internetowych, m.in. na Forum Ihlisoft działającym przy wspomnianym Sądzie w Niemczech.  Jedna ze stron internetowych (nie jedyna!), na której widnieję (to strona oficjalna, sądowa):

  recht.drs.de/index.php?id=2584

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszam do kontaktu:
  - e-mailowego: a.bolesta@op.pl
  - telefonicznego: tel. kom. 693 876 173 (do godz. 19.00)

 • OCENY UŻYTKOWNIKÓW

  Oceny pozytywne Oceny negatywne
 • PYTANIA 0 0
 • ODPOWIEDZI 2 000 198


Na skróty

REKLAMAZadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie