Porady - pytania i odpowiedzi

2016-01-04 12:36 autor: j1938@interia.eu

5 476 odsłon

Opieka nad osobą niepełnosprawną

Czy córka ,która nie może znależć pracy może być opiekunką ojca niepelnosprawnego i na jakich warunkach? Co powinna zrobić by móc się ojcem opiekować i mieć możliwość otrzymania za to wynagrodzenie. Janina

[ porady z tej kategorii ]

UDZIELONE ODPOWIEDZI

 • 2016-01-05 14:36 autor odpowiedzi: Radca prawny Łukasz Obrał / prawo-porady.pl

  Przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych przewidują specjalny zasiłek opiekuńczy. Jak wskazuje art.  16a ust. 1 tej ustawy, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny (na dziecku ciąży obowiązek alimentacyjny wobec rodziców), a także małżonkom, jeżeli:
  1. nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
  2. rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
  - w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

  Przyznanie tego świadczenia uzależnione jest także od spełnienia innych przesłanek, m. in. dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł (W przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje).

  Ustawa o świadczeniach rodzinnych przewiduje szereg wyłączeń kiedy specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.

  Aby odpowiedzieć na pytanie czy w przypadku osoby wskazanej w pytaniu powyższe świadczenie przysługuje należy ustalić szczegółowo sytuację rodziny. Najlepiej zapytać w gminie miejsca zamieszkania (najczęściej jest to ośrodek pomocy społecznej), które wypłacają świadczenia opiekuńcze.

  Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

  Ad METAM Łukasz Obrał Radca Prawny

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz

Zobacz także

ZOBACZ PODOBNE PYTANIA

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.Na skróty

REKLAMA

Szukaj pytań i odpowiedziZadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii Prawo rodzinne i opiekuńcze

Eksperci radzą

Ostatnio zadane pytania

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Artykuły

Tematy

Poprzednie pytania