Grupy dyskusyjne
Strona główna UTW - Uniwersytety Trzeciego Wieku : Międzychód
Wyszukiwarka Uniwersytetów Trzeciego Wieku

 Słowa kluczowe:
 Województwo:
 
Znaleziono ofert: 1
Lokalizacja:
Słowo kluczowe: Międzychód

Miejscowość Nazwa Kierunki kształcenia
Międzychód Uniwersytet Trzeciego Wieku w Międzychodzie - wykłady wybitnych specjalistów z różnych dziedzin nauki, a w szczególności dotyczących ludzi starszych, - lektoraty języków obcych, - sekcje zainteresowań zgodnie z potrzebami i celami UTW określonymi przez Walne Zebranie Członków i Radę Programową, - wycieczki turystyczne i krajoznawcze, - działania na rzecz osób niepełnosprawnych - działania wspomagające rozwój społeczności lokalnej - upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród osób starszych - udostępnienie sztuki i upowszechnienie kultury - organizację czynnego udziału osób starszych w tworzeniu kultury regionalnej - organizowanie działań osób starszych na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami - samopomoc koleżeńska (poza materialną), - pomocnicze badania naukowe, - wydawanie czasopism i prowadzenie akcji informacyjno-programowych, 
 
Strony : [1]Polecamy Aktywni 50+ Uniwersytety Trzeciego Wieku Hospicja.pl Poradnik-zdrowia.pl Oferty pracy