Akademia Pełni Życia jest stowarzyszeniem działającym na rzecz osób w średnim i starszym wieku. Celem Stowarzyszenia jest poprawa jakości życia ludzi z tej grupy wiekowej poprzez jak najszerzej rozumianą edukację oraz twórcze organizowanie czasu wolnego. Szczególny nacisk jest kładziony na ułatwienie osobom starszym dostępu do zdobyczy nowoczesnej techniki komputerowej oraz osiągnięć współczesnej kultury i nauki.

Akademia Pełni Życia chce też zmieniać negatywne stereotypy dotyczące miejsca i ról społecznych ludzi starszych, stosunku do własnej i cudzej dojrzałości i starości, wykreować nowy model emeryta - człowieka nowoczesnego, samodzielnego, takiego który chce i potrafi aktywnie uczestniczyć we współczesnym świecie.Polecamy Internetowe Stowarzyszenie Seniorów Umierać po ludzku Uniwersytety Trzeciego Wieku eGospodarka.pl Oferty pracy