Jest dobrowolną, samorządną organizacją społeczną, zrzeszającą przez internet seniorów w wieku przed i emerytalnym oraz inne osoby zainteresowane ich działalnością.Polecamy Umierać po ludzku Aktywni 50+ Internetowe Stowarzyszenie Seniorów Pola Nadziei Oferty pracy