Grupy dyskusyjne
Strona główna UTW - Uniwersytety Trzeciego Wieku : Świecie
Wyszukiwarka Uniwersytetów Trzeciego Wieku

 Słowa kluczowe:
 Województwo:
 
Znaleziono ofert: 11
Lokalizacja:
Słowo kluczowe: Świecie

Miejscowość Nazwa Kierunki kształcenia
Toruń Stowarzyszenie Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku Wykłady i zajęcia seminaryjne z różnych dziedzin nauki, a w szczególności: medycyny, biologii, socjologii, prawa, ekonomii, historii, literatury, teatru, filmu, sztuk pięknych, wiedzy o ziemi i wszechświecie, wykłady pod ogólnym hasłem "jak żyć", omocnicze badania naukowe dotyczące ludzi starszych, lektoraty języków obcych, praktyczne zajęcia z zakresu kultury fizycznej, koła zainteresowań, rozwijające własną twórczość członków TUTW, np. w dziedzinie literatury, pamiętnikarstwa, sztuk plastycznych i innych kierunkach 
Sandomierz Sandomierski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Humanistyczno - Przyrodniczej w Sandomierzu Wykłady specjalistów z różnych dziedzin nauki, a szczególnie: medycyny, biologii, socjologii, prawa, ekonomii, techniki, historii, literatury, filmu, teatru, sztuk pięknych, wiedzy o ziemi i wszechświecie jak również wykłady ułatwiające zrozumienie sensu ludzkiego życia. Zajęcia seminaryjne, zajęcia z zakresu kultury fizycznej o charakterze rekreacyjnym lub rehabilitacyjnym, koła zainteresowań - sztuki plastyczne, literatura, pamiętnikarstwo i inne. 
Świecie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świeciu przy Spółdzielczym Ośrodku Kultury "Stokrotka"  
Wrocław Uniwersytet Trzeciego Wieku „Edukacja” języki obce, wykłady tematyczne, panele dyskusyjne 
Żnin Stowarzyszenie UTW im. Wandy Dobaczewskiej w Żninie  
Nidzica Nidzicki Uniwersytet III Wieku "Młodzi Duchem" Aktywizacja i integracja seniorów w społeczności lokalnej poprzez: organizowanie różnego rodzaju wykładów, seminariów, sesji naukowych, konferencji, szkoleń, dyskusji, zebrań dyskusyjnych i spotkań tematycznych. Spotkania z ludźmi nauki, kultury, polityki i gospodarki działającymi w środowisku nidzickim, regionalnie, w Polsce i na świecie, rehabilitację zdrowotną, naukę języków obcych, aktywną działalność turystyczno-krajoznawczą, działalność w zespołach, klubach, sekcjach zainteresowań prowadzonych przez specjalistów i członków zgodnie z potrzebami, współdziałanie i wspieranie członków Stowarzyszenia w działaniach na rzecz współpracy z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których cele są wspólne, prowadzenie działalności informacyjnej, oświatowej i wydawniczej, prowadzenie działalności dobroczynnej. 
Ostróda Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Centrum Kształcenia Ustawicznego Ostróda Prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk, a w szczególności w zakresie medycyny, profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych i ekonomicznych, nauk technicznych, a także nauk o ziemi i wszechświecie. 
Kielce Kielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku Ponad Czasem Edukacja w różnych dziedzinach nauk, a w szczególności w zakresie medycyny, profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych i ekonomicznych, nauk technicznych, a także nauk o ziemi i wszechświecie. 
Siemiatycze Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siemiatyczach Główne cele uniwersytetu to upowszechnienie inicjatyw edukacyjnych, aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych, poszerzanie ich wiedzy i umiejętności oraz podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów. Nadzór naukowo-merytoryczny nad działalnością uniwersytetu sprawuje Politechnika Białostocka. Raz w miesiącu odbywają się wykłady prowadzone przez kadrę naukowo-dydaktyczną uczelni. Dotyczą psychologii społecznej, zdrowia, bioetyki, przepisów prawa i ich stosowania w praktyce, filozofii, przyszłości języków na świecie oraz przyszłości języka polskiego. Jako uzupełnienie wykładów Siemiatycki Ośrodek Kultury organizuje warsztaty komputerowe, rękodzieło ludowe, kulinarne, literackie, historyczne, krajoznawcze, zajęcia z języka angielskiego oraz obsługi komputera. 
Gnojnik Uniwersytet Trzeciego Wieku - „Globus” w Gnojniku Celami stowarzyszenia są: - prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk, a w szczególności w zakresie medycyny, profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych i ekonomicznych, nauk technicznych, a także nauk o Ziemi i Wszechświecie. - aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego , propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego. - prowadzenie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków Stowarzyszenia. - podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu, a szczególnie pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem. - inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym również osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i chorych. - upowszechnianie wiedzy o Gminie Gnojnik i Powiecie Brzeskim, w szczególności poprzez prezentowanie dorobku kulturalno – społecznego, walorów turystycznych oraz organizowanie spotkań zez znanymi osobami zasłużonymi dla Powiatu Brzeskiego. 
 
Strony : [1] [2] następna »Polecamy Kobiety.net.pl Pola Nadziei Aktywni 50+ Uniwersytety Trzeciego Wieku Oferty pracy