Porady - pytania i odpowiedzi

2011-07-05 16:34 autor: Nikaa

15 009 odsłon

Jakie mogą być konsekwencje przynależności do sekty?

Jakie mogą być konsekwencje przynależności do sekty?

[ porady z tej kategorii ]

UDZIELONE ODPOWIEDZI

 • 2011-07-09 12:36 autor odpowiedzi: ostatek

  Słownik Języka Polskiego PWN definiuje sektę w dwóch znaczeniach:
  - sekta to grupa religijna, która oderwała się od któregoś z wielkich kościołów i przyjęła własne zasady organizacyjne; odłam wyznaniowy jakiejś religii.
  - sekta to grupa społeczna izolująca się od reszty społeczeństwa, mająca własną hierarchię wartości, zespół norm zachowania się, silnie akcentująca rolę przywódcy.

  W prawodawstwie polskim nie stosuje się terminu "sekta". Ustawodawca w żadnym z obowiązujących aktów prawnych nie podał znaczenia tego terminu, nie dokonał wykładni. Podjęto jednak próbę zdefiniowania sekty kryminogennej. Jest to zespół ludzi powiązanych ze sobą wspólnym, z reguły uformowanym przez nich światopoglądem oraz stałymi bądź okresowymi formami kultowymi, pseudokultowymi oraz organizacyjnymi, zaś cele działania tego zespołu bądź formy realizacji wynikające z ich światopoglądu, zachowań kultowych lub pseudokultowych, nie są uznane przez państwo oraz są sprzeczne z prawem lub z zasadami współżycia społecznego.
  W religioznawstwie "sekta" nie ma zabarwienia pejoratywnego.
  W języku potocznym ma znaczenie (najczęściej) negatywne.

  Występujące w Polsce sekty można dzielić według różnych kryteriów, np.:
  1) stosunek do religii: sekty religijne, pozareligijne, synkretyczne;
  2) stosunek doktryn wobec istniejącego świata: odrzucające lub afirmujące świat;
  3) stosunek do wartości uznawanych przez społeczeństwo.

  Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działa kilkaset wspólnot religijnych, reprezentujących niemal wszystkie religie i wyznania współczesnego świata. Wolność wyznania gwarantuje konstytucja (art. 25 i 53) oraz ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z 17.05.1989 r.

  Psychologowie w wielu publikacjach wskazują, iż efektem uczestnictwa w niektórych ruchach religijnych i parareligijnych jest destrukcja osobowości polegająca na zniszczeniu dotychczasowych cech osoby oraz jej roli w rodzinie i społeczeństwie. Symptomami destrukcji może być nagła zmiana wyznawanych przez osobę wartości, obniżenie elastyczności umysłowej, posługiwanie się ustalonymi stereotypami reakcji psychicznych.

  Bardzo często demonizuje się i wyolbrzymia znaczenie sekt, które są na ogół małymi grupami, złożonymi niejednokrotnie z osób zagubionych, poszukujących swej tożsamości społecznej i indywidualnej identyfikacji.


  Tak więc przynależność do 'sekty' może przynosić efekty złe, dobre lub żadne. Nie znam jednoznacznej odpowiedzi na tak szeroko zakreślone pytanie.

  Ocena odpowiedzi 0 2

  skomentuj | odpowiedz

 • 2013-11-14 09:16 autor odpowiedzi: dabb

  Różne są sekty, najczęściej jest to pranie mózgu, manipulacja podatnej osoby. Czasami osoba będąca w sekcie oddaje swój majątek, zaciąga kredyty na rzecz sekty. Są też gorsze zniewolenia.

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz

 • 2014-01-15 16:16 autor odpowiedzi: Jadwiga.łódź

  zniewolenie duchowe, pranie mozgu, manipulacja

  Ocena odpowiedzi 0 2

  skomentuj | odpowiedz

 • 2014-02-05 19:38 autor odpowiedzi: Izabelka.p25

  Istnieje bardzo wiele psychicznych skutków przynależności do sekty:

  -jako, że sekty stosują technikę psychomanipulacji osoba która do niej przynależy ma zrobione tzw. pranie mózgu, w inny sposób widzi świat, ma inną tożsamość, może myśleć to, co uważane jest za słuszne dla liderów sekty, wpływają na wolę człowieka, uzależniając go od siebie. Poglądy, postawa człowieka przynależącego do sekty jest głęboko zmieniona, jest on uzależnioney od grupy i panujących tam zasad, rezygnuje ze starych poglądów na rzecz nowych, innych. Sekta kontroluje emocje, myśli, uczucia, zachowania przez co człowiek staje się ubezwłasnowolniony. Sekty wzbudzają w człowieku poczucie przedmiotowości, bazując na poczuciu winy i pragnieniu kary. Następuje zmiana poglądów, postaw i osobowości członka. Członkowie sekty oraz Ci, którym udało się uwolnić spod ich kontroli i wpływu skarżą się na lęki bądź wybuchy agresji, trudności w koncentarcji i podzielności uwagi, depresje, fobie, zaniedbywanie obowiązków, zobojętnienie, wrogość wobecotoczenia. Manipulacja psychiczna przy zastosowaniu motod psychologicznych może prowadzić do wielu patologii psychicznych, wymagających leczenia psychiatrycznego.

  Ocena odpowiedzi 0 2

  skomentuj | odpowiedz

Zobacz także

DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

ZOSTAŃ EKSPERTEM

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.Na skróty

REKLAMA

Szukaj pytań i odpowiedziZadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii Sekty, psychomanipulacja

Eksperci radzą

Ostatnio zadane pytania

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Tematy