PROFIL RADCA PRAWNY ŁUKASZ OBRAŁ / PRAWO-PORADY.PL

 • WSZYSTKIE WYRÓŻNIONE EKSPERCKIE OCENIONE POZYTYWNIE NEGATYWNIE
 • Pytanie zadane: 2012-03-21 18:33 przez ZAWSZE-ANNA1

  Syn alkoholik

  ODPOWIEDŹ UŻYTKOWNIKA RADCA PRAWNY ŁUKASZ OBRAŁ / PRAWO-PORADY.PL:

  Istnieje możliwość przymusowego leczenia odwykowego. Decyduje o nim sąd.
  Pani nie jest osobą uprawnioną do złożenia wniosku o przymusowe leczenie w sądzie. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z... [ pokaż całą odpowiedź ]

  kategoria: Zdrowie: pozostałe

 • Pytanie zadane: 2012-03-15 17:25 przez kira

  Czy dziedziczą dzieci z poprzednich związków?

  ODPOWIEDŹ UŻYTKOWNIKA RADCA PRAWNY ŁUKASZ OBRAŁ / PRAWO-PORADY.PL:

  Spadkobiercami ustawowymi Pani są mąż oraz syn. Dzieci męża nie są Pani spadkobiercami ustawowymi.
  Jeżeli nie pozostawi Pani testamentu to Pani majątek odziedziczy syn oraz mąż (chyba, że nie dożyją Pani śmierci).

  Podobnie, Pani syn nie dziedziczy (ustawowo) po Pani mężu. Spadkobiercami ustaowymi m... [ pokaż całą odpowiedź ]

  kategoria: Prawo spadkowe

 • Pytanie zadane: 2012-03-08 17:17 przez czarnulka

  Jak dziedzicza dzieci z pierwszych malzenstw?

  ODPOWIEDŹ UŻYTKOWNIKA RADCA PRAWNY ŁUKASZ OBRAŁ / PRAWO-PORADY.PL:

  Właśnie dlatego. Pani dziedziczy po mężu razem z jego 1 dzieckiem.
  Mąż po Pani dziedziczy razem z piątką Pani dzieci.
  Art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego wskazuje, że w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże ... [ pokaż całą odpowiedź ]

  kategoria: Prawo spadkowe

 • Pytanie zadane: 2012-02-18 14:33 przez babciela

  Opodatkowanie emerytury

  ODPOWIEDŹ UŻYTKOWNIKA RADCA PRAWNY ŁUKASZ OBRAŁ / PRAWO-PORADY.PL:

  Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) wskazuje, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochod... [ pokaż całą odpowiedź ]

  kategoria: Emerytura, renta

 • Pytanie zadane: 2012-03-08 17:17 przez czarnulka

  Jak dziedzicza dzieci z pierwszych malzenstw?

  ODPOWIEDŹ UŻYTKOWNIKA RADCA PRAWNY ŁUKASZ OBRAŁ / PRAWO-PORADY.PL:

  Jeżeli Pani umrze pierwsza to spadkobiercami ustawowymi Pani są: mąż w 1/4 udziału oraz pięcioro Pani dzieci, każde po 3/20 udziału.
  Natomiast jeżeli mąż umrze pierwszy to jego spadkobiercami są Pani oraz jego dziecko, każdy po 1/2 udziału.
  Powyższe zasady dotyczą dziedziczenia ustawowego - jeżeli p... [ pokaż całą odpowiedź ]

  kategoria: Prawo spadkowe

 • ODPOWIEDŹ UŻYTKOWNIKA RADCA PRAWNY ŁUKASZ OBRAŁ / PRAWO-PORADY.PL:

  W związku z wypadkiem w drodze do pracy otrzymać może Pani zasiłek chorobowy (lub wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy) w wysokości 100% podstawy wymiaru (za "zwykłą" chorobę zasiłek wynosi 80% podstawy wymiaru, a za pobyt w szpitalu 70%).

  W związku z wypadkiem w drodze do p... [ pokaż całą odpowiedź ]

  kategoria: Prawo pracy

 • Pytanie zadane: 2012-02-12 17:06 przez Marian Leciejewski

  Zmiana darowizny

  ODPOWIEDŹ UŻYTKOWNIKA RADCA PRAWNY ŁUKASZ OBRAŁ / PRAWO-PORADY.PL:

  Testament może być własnoręczny lub notarialny.
  W testamencie rozrządza Pan swoim majątkiem na wypadek śmierci. Tym majątkiem jaki Pan będzie miał w chwili śmierci.
  Wkładem już rozporządził Pan wraz z żoną poprzez zbycie go na rzecz córki i jako taki nie wchodzi on do spadku po Panu. Czyli dyspozycj... [ pokaż całą odpowiedź ]

  kategoria: Prawo spadkowe

 • Pytanie zadane: 2012-02-12 17:06 przez Marian Leciejewski

  Zmiana darowizny

  ODPOWIEDŹ UŻYTKOWNIKA RADCA PRAWNY ŁUKASZ OBRAŁ / PRAWO-PORADY.PL:

  Darowizna dotyczyła części wkładu mieszkaniowego uiszczonego przez Pana i żonę - tych 70%.
  Uprawnieni do zachowku oczywiścię będą mogli żądać waloryuzacji tej kwoty - dla celów ustalenia zachowku wartość darowizny ustalana jest według cen na dzień orzekania o zachowku, biorąc pod uwagę stan na dzień... [ pokaż całą odpowiedź ]

  kategoria: Prawo spadkowe

 • Pytanie zadane: 2012-02-08 12:08 przez elza1302

  Jakie prawo do mieszkania mają moje dzieci?

  ODPOWIEDŹ UŻYTKOWNIKA RADCA PRAWNY ŁUKASZ OBRAŁ / PRAWO-PORADY.PL:

  Mieszkanie wchodzi w skład majątku osobistego Pani męża.
  Pani dzieci nie są spadkobiercami ustawowymi Pani męża. Nie odziedziczą oni zatem mieszkania, chyba, że mąż sporządzi testament, w którym powoła do spadku swoich pasierbów.
  Jeżeli Pani mąż nie pozostawi testamentu to spadek po nim na podstawie... [ pokaż całą odpowiedź ]

  kategoria: Prawo spadkowe

 • Pytanie zadane: 2012-02-12 17:06 przez Marian Leciejewski

  Zmiana darowizny

  ODPOWIEDŹ UŻYTKOWNIKA RADCA PRAWNY ŁUKASZ OBRAŁ / PRAWO-PORADY.PL:

  Nie można zbyć spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, również w drodze darowizny.
  Formalnie było tak, że Państwo zrzekli się członkowstwa w spódzielni (tym samym prawo spółdzelcze lokatorskie do lokalu wygasło). Umowa o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu została zawarta... [ pokaż całą odpowiedź ]

  kategoria: Prawo spadkowe

 • Strony: 1 ... 10 ... 26 27 28


Na skróty

REKLAMAZadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanieEksperci EKSPERCI TOP5

Użytkownicy Użytkownicy TOP5