Porady - pytania i odpowiedzi

2014-12-15 19:04 autor: renata19741974

8 764 odsłon

Zażalenie do sądu

jak napisac zazalenie do sadu gdyz odrzocil skarge na komornika

[ porady z tej kategorii ]

UDZIELONE ODPOWIEDZI

  • 2015-07-26 13:09 autor odpowiedzi: smiling

    WZÓR NR 90 – SKARGA NA CZYNNOŚCI KOMORNIKAWałbrzych, 3 kwietnia 2009 r.Do Sądu RejonowegoWydział I Cywilnyw WałbrzychuDłużnik:Adam Makowski zam. wWałbrzychu, ul. Stawowa 12 m.1Wierzyciel:Gmina Wałbrzych, PlacMagistracki 1, WałbrzychSygn.akt. KM 325/09Wartość egzekwowanego roszczenia: 500,00 zł (pięćset złotych 00/100SKARGA NA CZYNNOŚĆ KOMORNIKApolegającą na nieuprawnionym zajęciu wynagrodzenia dłużnikaWnoszę niniejszym skargę na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowymw Wałbrzychu Ewy Ciskowskiej, prowadzącej postępowanie egzekucyjne pod sygnaturą akt KM 325/09, napodstawie wniosku wierzyciela Gminy Wałbrzych i wnoszę o:1.uchylenie czynności Komornika Sądowego, polegającej na dokonaniu zajęcia wynagrodzenia dłużnikau jego pracodawcy MPiK sp. z o. o. w Wałbrzychu,2.nakazanie Komornikowi Sądowemu zwrotu zajętych należności dłużnika z tytułu wynagrodzenia,3.zawieszenie postępowania egzekucyjnego KM 325/09.UZASADNIENIEKomornik Sądowy w Wałbrzychu Ewą Cisakowską prowadzi wobec dłużnika postępowanieegzekucyjne pod sygnaturą akt KM 325/09, z wniosku wierzyciela Gminy Wałbrzych. Wierzyciel egzekwuje należność w wysokości 500,00 zł, na podstawie wyroku Sądu Rejonowegow Wałbrzychu z dnia 8 stycznia 2009 r., sygnatura akt I C 546/08.Dłużnik dokonał wpłaty egzekwowanej kwoty w wysokości 500,00 zł, na rzecz wierzyciela 22 lutego br.Dowód: - potwierdzenie wpłaty w kasie urzędu GminyW dniu 13 marca dłużnik przedstawił Komornikowi pisemny dowód spełnienia swego świadczenia.Komornik nie zawiadomił o tym wierzyciela, co powinien uczynić. Komornik następnie dokonał zajęciawynagrodzenia dłużnika ze stosunku pracy u jego pracodawcy MPiK spółki z ograniczoną odpowiedzialnościąw Wałbrzychu

    Oceń odpowiedź 0 0

    skomentuj | odpowiedz

Zobacz także

DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

ZOSTAŃ EKSPERTEM

ZOBACZ PODOBNE PYTANIA

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.Na skróty

REKLAMA

Podobne pytania

Szukaj pytań i odpowiedziZadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii Prawo cywilne

Eksperci radzą

Ostatnio zadane pytania

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Artykuły

Tematy

Poprzednie pytania