Porady - pytania i odpowiedzi

2012-05-03 14:12 autor: Mariusz57

62 319 odsłon

Renta a orzeczenie o niepełnosprawności

Witam. Obecnie jestem rencistą z tyt. całkowitej niezdolności do pracy (ZUS). Chcę podjąć pracę w ochronie (wg przepisów mogę), lecz wymaga się ode mnie orzeczenia o niepełnosprawności. Po przeszukaniu internetu znalazłem artykuły mówiące o "wyższości" renty nad orzeczeniem t.zn. że mając orzeczenie o niepełnosprawności nie trzeba być rencistą, natomiast będąc rencistą "zdrowotnym" jest się "z urzędu" osobą niepełnosprawną. Cyt.: " Zasadniczo, by korzystać ze specjalnych świadczeń i przywilejów, osoby posiadające orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub d. KIZ nie muszą uzyskiwać orzeczenia o stopniu niepełnosprawności" (w razie potrzeby podam źródło). Teraz przykład: będąc jeszcze na rencie z tyt. częściowej niezdolności do pracy (ZUS) starałem się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (MOPS). Decyzja: zdrowy! Po odwołaniu do Komisji Wojewódzkiej przyznano mi stopień lekki, który prawdę mówiąc nic nie daje. Żeby było śmieszniej stopień ten otrzymałem za lekkie uszkodzenie nerwu łokciowego, który nawet nie był pochodną mojego głównego schorzenia, na które otrzymałem rentę. Wygląda na to, że dla MOPS-u każdy, kto porusza się o własnych siłach (ma ręce i nogi) jest okazem zdrowia. I teraz moja prośba o odpowiedź na pytanie: czy jako rencista, chcąc dorobić muszę starać się o stopień niepełnosprawności w MOPS-ie? Czy wystarczy sama decyzja ZUS-u o rencie z tyt. całkowitej niezdolności do pracy do uznania mnie jako osoby niepełnosprawnej? Bo jak na razie wygląda to na sytuację gdzie "nie wie lewica co czyni prawica" lub bardzo kolokwialnie "każdy ch.. na swój strój. Z góry dziękuję za odpowiedzi i serdecznie pozdrawiam.

Pytanie zaktualizowano 2012-05-12 11:29


wczoraj, 21:48
autor odpowiedzi: Mariusz57

Dziękuję za odpowiedź. Jednak nie rozwiewa ona do końca moich wątpliwości. Chodzi mi o to, czy decyzja ZUS o przyznaniu renty z tyt. całkowitej niezdolności do pracy jest automatycznie orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, czy dopiero na podstawie w/w decyzji ZUS-u, MOPS może wystawić orzeczenie o umiarkowanej niesprawności. Czy możliwe jest, że jako rencista uznany jako całkowicie niezdolny do pracy mogę w MOPS-ie zostać uznany jako zdrowy lub lekko niepełnosprawny?

[ porady z tej kategorii ]

UDZIELONE ODPOWIEDZI

 • 2012-05-11 21:24 autor odpowiedzi: Radca prawny Łukasz Obrał / prawo-porady.pl

  Orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy wydane w ZUS jest równoznaczne z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

  Jak wskazuje art. 5 z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.), orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:
  •  całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  • częściowej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 3, oraz celowości przekwalifikowania, o którym mowa w art. 119 ust. 2 i 3 ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności

  Na podstawie orzeczenia ZUS o całkowitej niezdolności do pracy Powiatowy Zespól Ds. Orzekania o Niepełnosprawności może wydać orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

  Według art. 5a ust. 1 w/w ustawy, osoby posiadające ważne orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, o których mowa w art. 62, oraz orzeczenia, o których mowa w art. 5, mogą składać do zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności i wskazań, o których mowa w art. 6b ust. 3, dla celów korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

  Ocena odpowiedzi 2 9

  skomentuj | odpowiedz

 • 2012-05-11 21:48 autor odpowiedzi: Mariusz57

  Dziękuję za odpowiedź. Jednak nie rozwiewa ona do końca moich wątpliwości. Chodzi mi o to, czy decyzja ZUS o przyznaniu renty z tyt. całkowitej niezdolności do pracy jest automatycznie orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, czy dopiero na podstawie w/w decyzji ZUS-u, MOPS może wystawić orzeczenie o umiarkowanej niesprawności. Czy możliwe jest, że jako rencista uznany jako całkowicie niezdolny do pracy mogę w MOPS-ie zostać uznany jako zdrowy lub lekko niepełnosprawny?

  Ocena odpowiedzi 1 3

  skomentuj | odpowiedz

 • Najlepsza odpowiedź

  2012-05-12 12:50 autor odpowiedzi: Radca prawny Łukasz Obrał / prawo-porady.pl

  Orzeczenie ZUS o całkowitej niezdolności do pracy jest równoznaczne z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

  Powiatowy Zespół Ds. Orzekania o Niepełnosprawności może na podstawie orzeczenia ZUS wydać orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

  Takie orzecznie zostanie wydane jeżeli w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności złoży Pan wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności i wskazań, dla celów korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów (na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS).

  Jeżeli zostanie złożony wniosek o ustalenie niepełnosprawności (bez wskazania, że chodzi o wydanie orzeczenia na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS) to może być wydane orzeczenie o innym  niż umiarkowany stopień niepełnosprawności, np. o lekkim stopniu niepełnosprawności.

  Wynika tgo z tego, że orzeczenia ZUS i PZDSOON są wydawane dla innych celów i na innej podstawie. Inne są kryteria orzekania.

  Reasumując możliwa jest sytuacja, że dana osoba posiada lekki stopień niepełnosprawności i całkowitą niezdolność do pracy zgodnie z orzeczeniem ZUS lub odwrotnie ma umiarkowany stopień niepełnosprawności i częściową niezdolność do pracy lub nawet zdolność do pracy według ZUS.

  Wiele osób popełnia błąd i posiadając orzeczenie ZUS o całkowitej niezdolności do pracy składa w PZDSOON wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności w "zwykłym" trybie, a nie na podstawie orzeczenia ZUS.

  Natomiast posiadając orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy lepiej składać wniosek w "zwykłym" trybie. W takiej sytuacji PZDSOON może wydać orzeczenie o wyższym niż lekki stopień niepełnosprawności. W przypadku gdyby osoba o częściowej niezdolności do pracy składa wniosek o wydanie orzeczenia na podstawie orzeczenia ZUS, PZDSOON musi wydać orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności.

  Ocena odpowiedzi 1 15

  skomentuj | odpowiedz

 • 2012-06-10 14:03 autor odpowiedzi: babciela

  Absaolutnie sie z tym nie zgadzam- zupelnie co innego oznacza calkowita niezdolnosc do pracy z tytulu inwalidztwa, a co innego stopien niepelnosprawnosci.

  Calkowita niezdolnosc do pracy- nie oznacza wcale - umiarkowany stopien niepwlnosprawnosci. Moze oznaczac stopien lekki , albo umiarkowany, albo znaczny, w zaleznosci wlasnie od NIEPELNOSPRAWNOSCI, a nie inwalidztwa.

  Ocena odpowiedzi 5 6

  skomentuj | odpowiedz

 • 2012-07-07 10:52 autor odpowiedzi: Mariusz57

  Nie zgadzam się z Tobą babcielo. W/g prawa (Dz.u. - jak w odpowiedzi) jest powiedziane wyraźnie: "...orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art.12 ust.2 ustawy wymienionej w pkt.1, jest traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności".

  Może w takim razie wytłumaczysz mi na czym polega niepełnosprawność? Czy jeśli poruszam się na własnych nogach, mam dwie ręce i głowę to już nadaję się do kopalni czy rozładunku wagonów? Pozdrawiam.

  Ocena odpowiedzi 2 15

  skomentuj | odpowiedz

 • 2014-03-30 16:39 autor odpowiedzi: smiling

  Ja mam całkowitą niezdolność do pracy z ZUSu i na tej podstawie pracuję w zakładzie pracy chronionej lecz ze wzgłlędu na to, że na podstawie tego orzeczenia nie dostanę inwalidzkiej karty do parkowania ,zmuszony zostałem do wstawienia się na komisję orzeczniczą do ustalenia stopnia niepełnosprawności , gdyż na tej podstawie można ją tylko wyrobić .
  smiling zaktualizował/a odpowiedź 2014-03-30 16:52

  w  uzasadnieniu orzeczenia z ZUSu napisali mi:ze uwzględniono mi stopień naruszenia sprawności organizmu, rodzaj i charakter  dotychczas wykonywanej pracy oraz możliwość wykonywania dotychczasowej pracy .

  Oceń odpowiedź 0 3

  skomentuj | odpowiedz

 • 2014-03-30 16:42 autor odpowiedzi: smiling

  Posiadanie stopia niepełnosprawności nie oznacza to że musi być Pan przykłuty do łóżka i tak :

  Znaczny stopień

  Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

  Umiarkowany stopień

  Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

  Lekki stopień

  Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

  Ocena odpowiedzi 0 5

  skomentuj | odpowiedz

Zobacz także

DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

ZOSTAŃ EKSPERTEM

ZOBACZ PODOBNE PYTANIA

 • Dodano 2012-07-07 11:14 przez Mariusz57

  Tryb wniosku o orzeczenie niepełnosprawności

  W odpowiedzi na wcześniej zadane pytanie przeczytałem, że istnieje możliwość złożenie takiego wniosku na podstawie odrębnych przepisów (na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS).
  Proszę o podpowiedź jak się to załatwia (panie z MOPS nie wiedzą o co chodzi).

  kategoria: ZUS, zasiłki

 • Dodano 2011-04-09 14:23 przez kciuki

  Wyższa matematyka ZUS - ubruttowienie?

  Czy można "ubruttowić " świadczenie , nie zmieniając wskaźników (np: renty w 1992r) dla potrzeb naliczenia podatku dochodowego,nie zmieniając wskaźnika podstawy wymiaru i wskaźnika wysokości świadczenia-gdziekolwiek sprawdzam czytam, że nie można a ZUS tawierdzi ,że można...kto ma rację?

  kategoria: ZUS, zasiłki

 • Dodano 2012-02-14 09:01 przez ela5

  Czy praca w czasie renty liczy się do emerytury

  Czy praca w czasie renty wliczana jest w staż pracy i do emerytury.Nie mam p i stażrzepracowanych lat potrzebnych do otrzymania emerytury, mam 54 lata i 13 lat pracy ze względów zdrowotnych musiałam przejść na rentę. Od roku podjęłam pracę,lecz boję się o swoją przyszłość.Moja renta jest czasowa a c...

  kategoria: Emerytura, renta

 • Dodano 2013-09-20 20:57 przez harpun098

  Renta - kto daje i odbiera ....

  Witam
  W roku 1989 mając lat 15 uległem wypadkowi, w którym straciłem prawą nogę. W roku 1990 dostałem decyzję z ZUS-u : żadna praca, II grupa i renta. Po skończeniu szkoły na komisji lekarskiej dostałem III grupę, rentę i praca lekka nie wymagająca chodzenia. W roku 2000 podupadłem na zdrowiu. Szpit...

  kategoria: Emerytura, renta

 • Dodano 2013-09-01 13:09 przez kornik5t

  Emerytura pomostowa - prawa nabyte

  Witam. Mam pytanie. Mam 57 lat, przed 99' i po 2008 pracowalem i aktualnie pracuje na stanowisku ujetym w wykazie. Zaklad pracy placi za mnie dodatkowy ZUS. Chcialbym skorzystac z programu dobrowolnych odejsc. Mam 16,5 roku pracy w warunkach szczegolnych. Czy nabylem praw do emerytury pomostowej po ...

  kategoria: Emerytura, renta

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.Na skróty

REKLAMA

Podobne pytania

Szukaj pytań i odpowiedziZadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii ZUS, zasiłki

Eksperci radzą

Ostatnio zadane pytania

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Artykuły

Tematy

Poprzednie pytania