PROFIL FUNDACJA WAŁBRZYCH 2000

Fundacja Wałbrzych 2000

 • Liczba punktów zebranych przez użytkownika 50 pkt
 • LICZBA ODSŁON PROFILU 2 841
 • ODSŁONY przez ostatnie 30 dni 11
EKSPERT Senior.pl
 • INFORMACJE O EKSPERCIE

 • EKSPERT od 2013-03-04 15:06
 • KATEGORIE EKSPERCKIE Dom i Ogród
  › Dom i Ogród: pozostałe

  Elektronika
  › Telefony i akcesoria

  Komputery i Internet
  › Bezpieczeństwo komputerowe i sieciowe
  › Grafika
  › Internet
  › Komputery i Internet: pozostałe
  › Komputery stacjonarne
  › Komputery: awarie, naprawa
  › Laptopy, netbooki
  › Nośniki danych
  › Oprogramowanie
  › Podzespoły i części komputerowe
  › Prawa autorskie w Internecie
  › Programowanie
  › Serwisy społecznościowe
  › Sieci komputerowe
  › Tworzenie stron www
  › Urządzenia peryferyjne
  › Zakupy w sieci

  Prawo
  › Prawo konsumenckie
 • FIRMA Fundacja Wałbrzych 2000
 • DANE TELEADRESOWE FIRMY Fundacja Wałbrzych 2000
  ul Wrocławska 53
  58-309 Wałbrzych

  tel/fax: (74) 843-45-32
  tel/księgowość: (74) 843-45-62

  NIP: 886-10-10-599
  REGON: 890308310
  KRS: 0000073497
  http://www.walbrzych2000.pl
 • O MNIE

  Fundacja "Wałbrzych 2000" powstała w maju 1995 r. z inicjatywy działaczy społeczno-gospodarczych regionu wałbrzyskiego.

  Fundacja jest organizacją "non profit" a jej misją jest wspieranie procesu restrukturyzacji, przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój przedsiębiorczości i kształtowanie form współdziałania podmiotów oraz instytucji na rzecz rozwoju regionu wałbrzyskiego.

  Fundacja ustanowiona została aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Panią Annę Szereg w Kancelarii Notarialnej w Wałbrzychu w dniu 29 maja 1995r. rep A nr 4033/1995 i jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy pod KRS 0000073497.

  Działalność Fundacji oparta jest o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity, Dz. U. Nr 46 z 1991r. poz. 203) oraz postanowienia zawarte w Statucie Fundacji, którego tekst jednolity można pobrać z naszej strony.

  Celem Fundacji jest:

  1. Wsparcie procesu restrukturyzacji gospodarczej regionu wałbrzyskiego;
  2. Wdrażanie umiejętności demokratycznego współdziałania w regionie.

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  1. Organizowanie i finansowanie działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych bezrobociem i readaptacji zawodowej bezrobotnych oraz działań z zakresu oświaty zawodowej dla młodzieży
  2. Inicjowanie porozumień w zakresie osiągania celów - w układach grup parlamentarnych, samorządowych i społecznych.
  3. Kształtowanie umiejętności demokratycznego współdziałania, organizowanie szkoleń w zakresie technik demokratycznych, negocjacyjnych, wymiany doświadczeń i sztuki osiągania kompromisu na rzecz wspólnego celu.
  4. Rozwijanie działalności charytatywnej we wszystkich dziedzinach oraz działalności na rzecz rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych a w szczególności dzieci i młodzieży.
  5. Organizowanie i finansowanie działań na rzecz rozwoju kultury i turystyki, w tym organizowanie imprez sportowych, turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych.
  6. Wspomaganie i organizowanie przedsięwzięć społeczno - gospodarczych na rzecz kształtowania i ochrony środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem rekultywacji i zagospodarowania terenów pokopalnianych.
  7. Organizowanie i finansowanie przedsięwzięć restrukturyzacyjnych w regionie wałbrzyskim.
  8. Współprace z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w sferze restrukturyzacyjnej.
 • OCENY UŻYTKOWNIKÓW

  Oceny pozytywne Oceny negatywne
 • PYTANIA 0 0
 • ODPOWIEDZI 1 0


Na skróty

REKLAMAZadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie