Porady - pytania i odpowiedzi

2010-08-28 21:26 autor: reszta

30 532 odsłon

Czym się zajmuje Urząd marszałkowski?

Jakie ma zadania, cele? Jakie są kompetencje wojewody?

[ porady z tej kategorii ]

UDZIELONE ODPOWIEDZI

 • 2011-08-22 16:50 autor odpowiedzi: Ewunia

  Na przykładzie mazowieckiego:

  Urząd wykonuje zadania samorządu województwa, należące do kompetencji Marszałka i Zarządu, w szczególności z dziedziny:

  1. edukacji publicznej;
  2. ochrony zdrowia i polityki społecznej;
  3. ochrony środowiska i modernizacji terenów wiejskich;
  4. gospodarki wodnej;
  5. kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego;
  6. drogownictwa i transportu;
  7. sportu i turystyki;
  8. promocji Województwa i współpracy zagranicznej;
  9. zagospodarowania przestrzennego i rozwoju regionalnego;
  10. obronności i bezpieczeństwa publicznego;
  11. kontroli finansowej i audytu wewnętrznego.

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa przy zachowaniu szczególnej troski o przestrzeganie konstytucyjnie zagwarantowanych obywatelom praw i wolności.

  Odpowiedzialność za terminowe, zgodne z prawem oraz zasadami współżycia społecznego załatwianie spraw ponoszą dyrektorzy departamentów, dyrektorzy delegatur i pracownicy, zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków.

  Ocena odpowiedzi 4 5

  skomentuj | odpowiedz

 • 2014-01-21 16:10 autor odpowiedzi: Eska1954

  Urząd Marszałkowski stanowi aparat pomocniczy zarządu województwa celem umożliwienia wykonywania jego ustawowych zadań. Zapewnia ponadto pełną obsługę (kadrową, prawną, techniczną, organizacyjną i ekspercką) komisji organów wykonawczych (zarządu województwa i marszałka województwa) oraz uchwałodawczych .Urząd działa w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie województwa, a także na podstawie statutu województwa.

  Ocena odpowiedzi 0 15

  skomentuj | odpowiedz

 • 2014-03-30 14:36 autor odpowiedzi: smiling

  napewno jest pomocny zarządu  wojewódzkiego, ma za zadanie zapewnć obsługę kadrową, prawną , techniczną, organizacyjną i ekspercką

  a co do uprawnień wojewody to wiedzę mam ze stronki Ministerstwa  Pracy I Polityki Społecznej

  Zadania wojewody

  Do zadań wojewody w zakresie polityki rynku pracy należy sprawowanie nadzoru realizacją zadań wykonywanych przez marszałka województwa lub starostę, wojewódzkie lub powiatowe urzędy pracy, oraz inne podmioty, zwane dalej "jednostkami kontrolowanymi",
  w szczególności w zakresie:

  1. Stosowania standardów usług rynku pracy;
  2. Spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pracowników urzędów pracy;
  3. Przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy;
  4. Prawidłowości zlecania realizacji zadań i usług rynku pracy;
  5. Kontroli realizacji innych zadań, wynikających z ustawy, wykonywanych przez samorząd terytorialny lub inne podmioty.


  Do zadań wojewody należy ponadto:

  1. Organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników urzędu wojewódzkiego oraz wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy;
  2. Wydawanie licencji pośrednikom pracy i doradcom zawodowym;
  3. Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców;
  4. Realizacja zadań organu wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia.
  5. Ustalanie, po zasięgnięciu opinii marszałka województwa oraz wojewódzkiej rady zatrudnienia, kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców; kryteria te nie mogą zawierać wymagań dyskryminujących kandydatów ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne ani ze względu na przynależność związkową. Kryteria podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym;

  Oceń odpowiedź 0 1

  skomentuj | odpowiedz

Zobacz także

DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

ZOSTAŃ EKSPERTEM

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.



Na skróty

REKLAMA

Szukaj pytań i odpowiedzi



Zadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii Prawo administracyjne

Eksperci radzą

Ostatnio zadane pytania

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Artykuły

Tematy