Porady - pytania i odpowiedzi

2011-07-20 22:38 autor: magmar

4 240 odsłon

Umowa o dzieło

Gdzie mogę znaleźć wzór umowy o dzieło? Co taka umowa powinna zawierać?

[ porady z tej kategorii ]

UDZIELONE ODPOWIEDZI

 • 2011-07-23 17:40 autor odpowiedzi: Stasienko

  Proszę.

  Oceń odpowiedź 1 1

  skomentuj | odpowiedz

 • 2014-03-31 09:45 autor odpowiedzi: smiling

  Wzór umowy o dzieło. Umowa o dzieło to umowa cywilnoprawna uregulowana przepisami Kodeksu cywilnego (art. 627-646). Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia (art. 627 k.c.).

   

                                                 UMOWA O DZIEŁO

   

  Zawarta w dniu                                            w miejscowość

   

   

  Między --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Nazwa i rodzaj firmy adres , nr. Rejestru lub ewidencji

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Reprezentowany przez imię nazwisko osoby uprawnionej w imieniu spółki do zaciągania zobowiązań

                                          & 1

  Wykonawca zobowiązuje się do  wykonania ewentualnie sporządzenia opracowania

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Dokładnie oznaczyć dzieło, zakres ,adres ,

                                             &2

                                                                                -----------------------------------------------------------------------

  Termin wykonania dzieła strony ustalają na   określić termin rozpoczęcia i ewentualnie zakończenia   

                                            &3  

   

                                                                                                         ---------------------------------------------------

  Za wykonanie dzieła wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Określić warunki i termin płatności

                                               &4

  Wykonawca może powierzyć wykonanie dzieła osobie trzeciej

                                               &5

  Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej

                                              &6

  W zakresie nieobiętym   umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego

                                                &7

  Spory wynikające na tle niniejszej umowy strony podają rozstrzygnięciu przez SĄD Rejonowy w

  …………….

                                                        &8

  Umowę sporządzono w dwóch jedno brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

  Podpis                                                                                                                                podpis

  Oceń odpowiedź 0 1

  skomentuj | odpowiedz

Zobacz także

DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

ZOSTAŃ EKSPERTEM

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.Na skróty

REKLAMA

Szukaj pytań i odpowiedziZadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii Praca: pozostałe

Eksperci radzą

Ostatnio zadane pytania

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Artykuły

Tematy

Poprzednie pytania